Czas na szkolenie z przetargów

Jeśli jesteś pracownikiem działu zamówień w jednostce gospodarczej zobowiązanej stosować Prawo Zamówień Publicznych, wiesz, że trzeba się nieustannie szkolić, czytać orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, czytać interpretacje przepisów, prenumerować prasę tematyczną. Wiesz, że trzeba słuchać specjalistów w tym zakresie. Szkolenia z Pzp, szkolenia z Prawa Zamówień Publicznych są wręcz obowiązkowe dla osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne; kierowników jednostek, członków komisji przetargowej i osób odpowiedzialnych za kwestie finansowania przedsięwzięć. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nieustanie jest modyfikowana, szkolenia z Pzp wyjaśniają wiele kwestii dotyczących między innymi: – określania wartości początkowej zamówienia i zabezpieczenia środków finansowych na finansowanie przedsięwzięcia, – przygotowania dokumentów przetargowych, – … Czytaj dalej Czas na szkolenie z przetargów