Szkolenia

Czas na szkolenie z przetargów

Jeśli jesteś pracownikiem działu zamówień w jednostce gospodarczej zobowiązanej stosować Prawo Zamówień Publicznych, wiesz, że trzeba się nieustannie szkolić, czytać orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, czytać interpretacje przepisów, prenumerować prasę tematyczną.
Wiesz, że trzeba słuchać specjalistów w tym zakresie. Szkolenia z Pzp, szkolenia z Prawa Zamówień Publicznych są wręcz obowiązkowe dla osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne; kierowników jednostek, członków komisji przetargowej i osób odpowiedzialnych za kwestie finansowania przedsięwzięć.
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nieustanie jest modyfikowana, szkolenia z Pzp wyjaśniają wiele kwestii dotyczących między innymi:
– określania wartości początkowej zamówienia i zabezpieczenia środków finansowych na finansowanie przedsięwzięcia,
– przygotowania dokumentów przetargowych,
– warunków udziału i opisu ich spełnienia,
– przygotowania dokumentów przetargowych,
– wykazu dokumentów, jaki może żądać zamawiający w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania przetargowego
– udzielania zamówień mieszanych,
Szkolenie Prawo Zamówień Publicznych powinni odbyć członkowie obu stron; zamawiający i przedsiębiorstwa ubiegające się o wykonanie kontraktów, ci, którzy przygotowują oferty.
Zamawiający powinni umieć prawidłowo ogłosić postępowanie przetargowe. Wykonawcy powinni wiedzieć jak prawidłowo złożyć kompletną ofertę, aby nie była odrzucona.
Szkolenia Prawo Zamówień Publicznych rozjaśnia zagadnienia sporne, przepisy, które budzą wątpliwości interpretacyjne, te, z którymi jest najwięcej problemów. Błędy w procedurze przetargowej to ryzyko kontroli NIK, UKS i RIO.
Lepiej wiec zapobiegać problemom, zapobiegać unieważnieniu postępowania i odpowiedzialności finansowej.

Similar Posts