Porady

5 finansowych hamulców rozwoju w Twojej firmy

biznesman

Jakie są przyczyny stagnacji przychodów? Przyczyn może być wiele, ale te związane z zarządzaniem pieniędzmi należą do najważniejszych. Niezbędna jest znajomość pięciu czynników finansowych, które hamują rozwój firmy.

1. słabe zarządzanie przepływami pieniężnymi

Przepływy pieniężne są tlenem, który utrzymuje firmę przy życiu. Dzięki pieniądzom dostępnym w banku lub w drobnej gotówce firma wywiązuje się ze swoich zobowiązań, takich jak zapłata wynagrodzeń, czy podatków.

2. Niekontrolowane zadłużenie

W wirze ekspansji wielu przedsiębiorców sięga po osobiste karty kredytowe lub kredyty konsumpcyjne, aby sfinansować zakup maszyn, wynajem większych pomieszczeń lub dostawy surowców. Pewni przyszłej sprzedaży, nie opracowują realistycznego budżetu wydatków i dochodów… Po kilku miesiącach odkrywają więc, że toną w niespłacalnych długach, co oznacza, że nie będą w stanie realizować nowych zamówień od klientów ani zobowiązań wobec dostawców i banków. Jest to jedna z najniebezpieczniejszych sytuacji dla firm, więc nie należy w nią wpadać.

3. Zagrożona zdolność finansowa

Przedsiębiorstwa mogą skalować swoją działalność w oparciu o zdolność do ponoszenia nowych kosztów związanych ze wzrostem sprzedaży. Na przykład zakup nowego sprzętu i wyposażenia, zatrudnienie nowych pracowników lub zwiększenie nakładów na marketing i reklamę. Pierwszą rzeczą, jaką powinni zrobić właściciele firm, jest opracowanie budżetu przychodów i wydatków z uwzględnieniem trzech scenariuszy: optymistycznego, najbardziej prawdopodobnego i pesymistycznego. Następnie należy dokonać przeglądu procesów księgowych, administracyjnych i skarbowych, aby usprawnić procesy fakturowania i ściągania należności, a także poszukiwać i określać alternatywne źródła finansowania (takie jak kredyt bankowy lub inwestycje nowych partnerów).

4. Wąskie gardła

Obszary sprzedaży, produkcji i logistyki mają kluczowe znaczenie dla terminowej realizacji nowych zamówień, zwłaszcza w sezonach wysokiego popytu. Kluczowe znaczenie mają również administracja i finanse, ponieważ to one zapewniają niezbędne środki finansowe. Podobnie należy zadbać o to, aby nie było wąskich gardeł w takich procesach, jak wysyłanie ofert, fakturowanie, zwroty i rozwiązywanie wszelkich problemów, jakie mogą się pojawić w kontaktach z klientami i dostawcami. Zwłaszcza w czasach, gdy małe i średnie przedsiębiorstwa coraz intensywniej korzystają z platform handlu elektronicznego.

5. Brak analizy danych

Ostatnim problemem, z którego należy zdawać sobie sprawę, jest brak analizy danych biznesowych, która pozwala na podejmowanie mądrych decyzji w celu poprawy wydajności i zwiększenia szans rozwoju firmy. Kierowanie się intuicją lub błędnymi informacjami jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza gdy wzrost jest nieuporządkowany. Rozwiązanie? Poleganie na platformach do prowadzenia księgowości i zarządzania przedsiębiorstwem, które umożliwiają przechowywanie, sortowanie i automatyczne aktualizowanie wszystkich danych generowanych w cyklu kupna i sprzedaży. Ponadto należy generować raporty w ciągu kilku minut, aby móc okresowo analizować strategiczny plan rozwoju i wprowadzać niezbędne korekty.

Możesz też spróbować zarobków na Internecie. Zobacz, jak zarabiać z YouTube na www.torunski.pl.

Similar Posts