Szkolenia

Strategie mnemoniczne (lub mnemotechniczne) – czym są i jak z nich korzystać?

Są to techniki kodowania materiału przeznaczonego do zapamiętania w taki sposób, aby poprawić skuteczność jego przyswajania.

Strategie mnemoniczne – podstawowe informacje

Strategie zapamiętywania można podzielić na dwie grupy: jedna obejmuje techniki sprzyjające lepszemu przechowywaniu w pamięci wyuczonego materiału, natomiast druga – techniki zapewniające większą efektywność kodowania materiału.

Należy wiedzieć, że do pierwszej grupy należą: przeuczanie się – wielokrotne powtarzanie ćwiczenia mającego na celu zapamiętanie określonego materiału, bez względu na to, że w danej chwili materiał ten został już opanowany pamięciowo; okresowe przeglądanie – zapoznawanie się ponownie co jakiś czas z materiałem, który był już opracowywany; aktywne powtarzanie w pamięci – zapisywanie, wypowiadanie na głos (także głośne odczytywanie) opracowywanego materiału w trakcie pierwszego uczenia się. Znów druga grupa stanowi właściwe strategie mnemoniczne.

Do tej grupy, opierającej się na, wykorzystywaniu posiadanej już wiedzy jako schematu lub innego rodzaju podstawy dla nowego materiału, należą: wykorzystywanie istniejącej struktury, czyli taki sposób organizowania materiału, aby był on związany z jakąś znaną już podstawą lub schematem; zwiększenie sensowności – przypadkowy materiał przedstawiony do opanowania zostaje „wmontowany” w stworzony dla potrzeb jego zapamiętania układ logiczny (na przykład nazwy znaków zodiaku wraz z chronologią przedstawione za pomocą popularnego wiersza „Baran idzie przed Bykiem, po Bliźniętach Raki, Lew przed Panną ucieka – to są letnie znaki…”); wykorzystanie wyobraźni wzrokowej – wizualizowanie poszczególnych elementów materiału lub organizowanie związków między nimi z wykorzystaniem wyobraźni (na przykład połączenie rzeczownika „niedźwiedź” i rzeczownika „motor” i zapamiętanie ich jako obrazu niedźwiedzia na motorze w cyrku).

źródło: https://www.esennik.pl/ – blog o snach i przewidywaniu przyszłości

Similar Posts