Szkolenia

  • Jeśli jesteś pracownikiem działu zamówień w jednostce gospodarczej zobowiązanej stosować Prawo Zamówień Publicznych, wiesz, że trzeba się nieustannie szkolić, czytać orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, ...
  • Już na wstępie należy przypomnieć wszystkim przedsiębiorcom o obowiązku szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy. W przypadkach ogólnych szkoleń bhp niezmiernie ważna jest terminowość. ...
  • Odbywanie kursów podnoszących kwalifikacje jest znakomitym sposobem na zwiększenie atrakcyjności swojej kandydatury na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy, wymagającym od kandydatów posiadania określonych, specjalistycznych ...