Przywódzctwo

Jak rozpoznać dobrego coach’a?

Coaching jest wykorzystywany przez firmy z różnych sektorów i różnej wielkości, a rozwój tej branży jest gwałtowny. W dziedzinie rozwoju społecznego niewątpliwie to właśnie proces doskonalenia osobistego rozwinął się najbardziej w ostatnich latach. Jest to niewątpliwie jeden z zawodów przyszłości, a przy tym bardziej w czasie teraźniejszym.

Narzędziami coachingu jest tworzenie kontekstu, umiejętność rozpoznawania nowych poglądów, rozszyfrowywania nowych możliwości i wytyczania nowych ścieżek. A wszystko to doprowadzi do osiągnięcia nadzwyczajnych rezultatów i uaktywni potencjał, który ludzie posiadają i którego nie są świadomi.

Ale jakie cechy powinien mieć dobry trener? Musi posiadać kilka podstawowych umiejętności:

Etyka: Ustalanie wytycznych etycznych dla działań i standardów zawodowych. Zrozumienie kodeksu etycznego i umiejętność właściwego stosowania go we wszystkich sytuacjach coachingowych.

Nawiązywanie relacji: Trenerem musi być osoba zdolna do budowania zaufania i intymności z trenerem. Musi być w stanie stworzyć bezpieczne środowisko, które przyczynia się do budowania wzajemnego szacunku, zaufania, osobistej integralności, uczciwości i szczerości.

Rozpoznanie charakteru klienta: Zdolność do bycia w pełni świadomym i tworzenia spontanicznych relacji coachingowych z klientem, przy użyciu otwartego, elastycznego, godnego zaufania stylu, w tym posiadać wiedzę, jak wybrać najbardziej odpowiedni sposób pracy dla każdego z nich. Ważne jest, aby trener wiedział, jak panować nad sobą, gdy ma do czynienia z silnymi emocjami, tak aby nie był zdominowany przez emocje klienta.

Praca tymczasowa – zalety i wady

Umiejętność słuchania: Podstawowe znaczenie ma całkowite skupienie się na tym, co mówi klient, a czego nie mówi.

Mocne pytania: Istotne jest, aby trener był zdolny zadawać pytania, które ujawniają dokładne informacje dla jak największej korzyści dla klienta i relacji coachingowej. Zadawanie otwartych pytań, które wywołują odkrycie czegoś, zaangażowanie lub działanie, a także zapewniają większą jasność, możliwości nauki nowych rzeczy o sobie.

Similar Posts

Dodaj komentarz