Przywódzctwo

Kto jest menedżerem

Wszyscy chcemy znać odpowiedź na pytanie „Kto jest menedżerem?” i musimy znać odpowiedź, aby zrozumieć, w jaki sposób można lepiej prowadzić firmę. Istnieje wiele powodów, dla których musisz wiedzieć, kto jest liderem w Twojej organizacji. Jeśli Twoi pracownicy czują, że mają nad sobą kogoś (często szefa), który najlepiej wie, co się dzieje, prawdopodobnie zastosują się do tych instrukcji. Kiedy lider zna najlepszy sposób komunikowania się ze swoimi pracownikami, będzie to również widoczne w sposobie, w jaki zarządza firmą.

Jednak jest to generalnie błędne – oczywiście ta osoba jest ważna, ale prawdziwy menedżer jest bardzo ważny i musi zachować szczególną ostrożność, aby wykluczyć tych skrajnie skłonnych do negatywnych emocji ludzi. Negatywne zachowania mogą stać się ekstremalne, ponieważ relacja menedżer-pracownik staje się relacją między menedżerem a grupą wściekłych pracowników. Nie tak działają dobre relacje. Dobry menedżer może być przyjemny w towarzystwie, to samo dotyczy tych pracowników. Jeśli menedżer wydaje się źle pasować do systemu zarządzania firmy, może tak jest, ale może być lepszy kandydat na to stanowisko.

Kto jest liderem, jest jeszcze trudniejszym pytaniem niż „Kto jest menedżerem?” Bardzo ważne jest, aby firma rozumiała, jakie są cele jej struktury zarządzania i ma jasny cel dotyczący tego, czego chce od swoich menedżerów. Pracownik powinien mieć jasny zestaw oczekiwań, zanim dołączy do firmy. Pierwszym krokiem do wypracowania oczekiwań jest, aby pracodawca usiadł i porozmawiał ze swoimi pracownikami o tym, w jaki sposób firma ma nadzieję osiągnąć te cele. Dobrym sposobem na to jest opracowanie przez pracownika wizji i planu działania.

W Wizji i Planie Działania pracownik powinien określić cele, które firma spodziewa się osiągnąć, a także to, czego firma oczekuje od swoich menedżerów. Pracownik powinien również uwzględnić określone ramy czasowe, a także proces oceny służący do mierzenia postępów w realizacji celów firmy. Wizja i plan działania powinny obejmować, jakiego rodzaju działania firma oczekuje od swoich menedżerów, jeśli firma osiągnie swoje cele. w rozsądnym czasie.

Jak odróżnić dobre szkolenie od bezwartościowego?

Po opracowaniu Wizji i Planu Działania nadszedł czas, aby doprecyzować, w jaki sposób zostanie wdrożony. Wizja i plan działania powinny obejmować, w jaki sposób menedżer będzie w stanie komunikować się z pracownikami, jakie relacje między pracownikami będzie miał z pracownikami i jak pracownicy będą oceniani, jeśli osiągną swoje cele. Wizja i plan działania powinny jasno określać, w jaki sposób kierownictwo może również pomóc pracownikom osiągnąć ich cele. Jeśli cele firmy będą obejmować zapewnienie miejsca pracy, które sprzyja równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, wówczas wizja i plan działania muszą określać, jak menedżer powinien traktować swoich pracowników, gdy osiągną oni swoje cele.

Dobry, efektywny system zarządzania musi uwzględniać to, jak dana osoba będzie się dogadywać ze swoimi współpracownikami. Na przykład kierownik powinien upewnić się, że jego pracownik szanuje opinie innych oraz że wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie, z szacunkiem i godnością. Świetny menedżer to taki, który słucha każdego w firmie, jest dostępny dla członków swojego zespołu i wysłuchuje skarg i obaw każdego pracownika, bez względu na to, jak drobne lub duże. Jeśli firma nie ma wizji i planu działania, jej liderzy nie będą mieli jasnych oczekiwań co do tego, jaka powinna być firma, a jej menedżerowie nie będą mieli jasnych oczekiwań, jak zachowywać się wobec swoich pracowników.

Similar Posts

Dodaj komentarz